START NIEUW TURNSEIZOEN

 

TURNEN

     

Kleuters (vanaf geboortejaar 2015)

Woensdag

14.00 – 15.00 u

Lidgeld : 60 €

1e en 2e en 3e leerjaar

Woensdag

15.00 – 16.00 u

Lidgeld : 60 €

4e en 5e en 6e leerjaar

Vrijdag

19.00 – 20.00 u

Lidgeld : 60 €

Middelbaar

Woensdag

19.30 – 20.30 u

Lidgeld : 60 €

ROPESKIPPEN

     

Instap (starters vanaf 2e leerjaar)
Basis (enkele jaren ervaring)

2 trainsters - 2 niveaus: indien de groep te groot is, zal deze worden opgesplitst volgens niveau en deels op een ander tijdstip op zaterdag doorgaan

Zaterdag

11.00 – 12.00 u

Lidgeld : 60 €

Beginners 16+

Zaterdag

12.00  13.00

Lidgeld: 60 €

Gevorderden (vanaf 15 jaar met ervaring)

Vrijdag

20.00 – 21.00 u

Lidgeld : 60 €

KEURGROEPEN

Geen vrije inschrijving – selectiegroep

Keurgroep

Donderdag

Zaterd. (Pu) /

Zondag (Hi)

vlgs schema

19.00 – 21.00 u

10.00 – 13.00 u

Lidgeld : 170 €

START SPORTJAAR – zondag 1 september 2019
EINDE SPORTJAAR – zondag 31 mei 2020

Geen les op schoolvakanties en wettelijke feestdagen (excl. keurgroepen : aparte regeling)

 

In het lidgeld zit o.m. de aansluiting bij de Gymfederatie en verzekering.
Bij de eerste aansluiting krijgt het nieuwe lid een club-T-shirt. Volgende T-shirts kunnen aangekocht worden aan €5 per stuk.

Tijdens de eerste twee weken van september kunnen de gymnasten vrijblijvend komen proberen.

Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier* en het lidgeld verwachten wij graag uiterlijk op 30/09/2019.
Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE83 0015-5340-8015 van VES vzw.

* Deze vind je op de site bij info/documenten of bij de trainsters

 

 

LIKE US

:::::