START NIEUW TURNSEIZOEN

 

TURNEN

     

Kleuters (vanaf 3 jaar)

Woensdag

14.00 – 15.00 u

Lidgeld : 60 €

1e en 2e leerjaar

Woensdag

15.00 – 16.00 u

Lidgeld : 60 €

3e en 4e leerjaar

Vrijdag

19.00 – 20.00 u

Lidgeld : 60 €

5e en 6e leerjaar + 1e-2e middelbaar

Woensdag

19.00 – 20.00 u

Lidgeld : 60 €

3middelbaar en ouder

Vrijdag

20.00 – 21.00 u

Lidgeld : 60 €

ROPESKIPPEN

     

Instap (starters vanaf 2lj)

Zaterdag

11.00 – 12.00 u

Lidgeld : 60 €

Basis

Zaterdag

11.00 – 12.00 u

Lidgeld : 60 €

Gevorderden (vanaf 15 jaar met ervaring)

Vrijdag

21.00 – 22.00 u

Lidgeld : 60 €

KEURGROEPEN

Geen vrije inschrijving – selectiegroep

Keurgroep

Donderdag

Zaterd. (Pu) /

Zondag (Hi)

vlgs schema

19.00 – 21.00 u

10.00 – 13.00 u

Lidgeld : 170 €

START SPORTJAAR – woensdag 5 september 2018
EINDE SPORTJAAR – zondag 2 juni 2019

Geen les op schoolvakanties en wettelijke feestdagen (excl. keurgroepen : aparte regeling)

 

In het lidgeld zit o.m. de aansluiting bij de Gymfederatie, verzekeringen en een abonnement op het tijdschrift "Gymtalk" (1 per gezin).
Bij de eerste aansluiting krijgt het nieuwe lid een club-T-shirt. Volgende T-shirts kunnen aangekocht worden aan €5 per stuk.

Tijdens de eerste twee weken van september kunnen de gymnasten vrijblijvend komen proberen.

Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier* en het lidgeld verwachten wij graag uiterlijk op 30/09/2018.
Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE83 0015-5340-8015 van VES vzw.

* Deze vind je op de site bij info/documenten of bij de trainsters

 

 

LIKE US

:::::